Rondom Botox doen veel verhalen de ronde. Botox zou vergiftig zijn en het is niet duidelijk wat er op langere termijn met je gezicht zou kunnen gebeuren. Door Botox ga je er uitdrukkingsloos uitzien en als het uitgewerkt is zakt alles in elkaar. Wat is er waar van deze verhalen? Wij vroegen het aan Peter Velthuis van de Velthuisklliniek.

Is botox vergif?

Volgens Peter Velthuis van de Velthuiskliniek is Botox (botuline toxine) geen gif, maar een geneesmiddel. Zelfs een heel veilig geneesmiddel. Het heeft namelijk vrijwel geen bijwerkingen. De stof bindt zich uitsluitend aan bepaalde zenuwuiteinden en blokkeert daar de impuls-overdracht. Zodoende beinvloedt het alleen spierwerking en transpiratie. Ingespoten Botox dat niet binnen 4 uur in een zenuwuiteinde is opgenomen, is door het lichaam afgebroken en onwerkzaam gemaakt.

Natuurlijk is het geneesmiddel Botox afgeleid van het gif dat bacterien afscheiden in de zomer in stilstaand water. Dat geeft botulisme met dode vissen en eenden. Echter, de dosering van het geneesmiddel Botox is zeer gering. Zo gering dat er minimaal 50x de normale dosis gebruikt moet worden, voordat iemand ziek wordt. Daarmee is Botox veiliger dan om maar eens wat te noemen: aspirine!

Botox geeft alleen maar bijwerkingen als het onbedoeld in de verkeerde spieren terecht komt. Bij voorbeeld in de oogspier bij injecties naast het oog. Dat gebeurt alleen bij ondeskundigheid van de arts. In de Velthuis Kliniek zijn de afgelopen 1 ½ jaar bij Botoxgebruik geen complicaties meer geweest.

Wat gebeurt er over 20 jaar met je gezicht als er botox ingespoten is? Is het dan toch niet zo dat al het gif schadelijk kan zijn?

Nee! Inmiddels is er al meer dan 20 jaar ervaring met het gebruik van Botox. Dan gaat het om medische problemen die daarmee behandeld zijn, vaak in hogere doseringen dan voor cosmetisch gebruik. Bovendien is het zo dat Botox dat eenmaal in een zenuwuiteinde vastzit, zich niet meer verplaatst. Het kan zich dus niet verspreiden en bij voorbeeld in het bloed terecht komen.

Als Botox uitgewerkt is, valt dan niet alles tegelijk in elkaar?

Het tegenovergestelde is waar! Botox legt de spieren stil die rimpels in de huid trekken. Gedurende de periode dat een Botox behandeling werkt worden daardoor geen nieuwe rimpels in de huid getrokken worden, terwijl dat anders wel zo zou zijn. Zonder Botox waren de rimpels zichtbaarder, dieper en opvallender geworden. Dus: in plaats van dat iemand er ouder uit gaat zien wanneer de Botox is uitgewerkt, geeft het juist een blijvende verbetering van de rimpels.

Ga je er door Botox uitdrukkingsloos uitzien?

Dat kan gebeuren als het niet goed gebruikt wordt. Helaas zien we daar regelmatig voorbeelden van op TV of in de film. Vooral wanneer de voorhoofdspier volledig wordt uitgeschakeld valt dat op: iemand kan de wenkbrauwen niet meer optrekken. Nog erger is het indien te dicht boven de wenkbrauwen wordt ingespoten: dan zakken deze naar beneden. De blik wordt dan heel somber. De truc is om zover boven de wenkbrauwen in te spuiten dat de deze niet gaan zakken en de beweging omhoog behouden blijft. Andere gebieden die veel met Botox behandeld worden, zoals de frons (tussen de wenkbrauwen) en de kraaienpootjes (naast de ogen), beinvloeden de expressie niet of nauwelijks.